Categories
News

อาหารผู้ป่วย 10 ชนิด ที่เหมาะกับผู้ป่วยโรคมะเร็ง

อาหารผู้ป่วย 10 ชนิด ที่เหมาะกับผู้ป่วยโรคมะเร็ง มะเร็งมักจะเกิดจากการที่ เซลล์ในร่างกายเราแบ่งตัวผิดปกติ ทำให้เกิดเป็นเซลล์มะเร็ง และลุกลามจนทำให้เป็นมะเร็งตามอวัยวะต่าง ๆ ซึ่งหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดเป็นโรคมะเร็ง และอีกหลายโรคก็คืออนุมูลอิสระ