Categories
News

ขั้นตอนการเตรียม อาหารปั่นผสม เพื่อให้อาหารสายยาง

ขั้นตอนการเตรียม อาหารปั่นผสม เพื่อให้อาหารสายยาง การให้อาหารทางสายยาง ให้แก่ผู้ที่ไม่สามารถรับประทานอาหารเองได้ หรือผู้ป่วยที่ไม่รู้สึกตัว ต้องทำโดยผู้ที่มีความชำนาญในการให้อาหารทางสายยาง เพราะกรรวห้อาหารทางสายยางนั้น จะต้องมีความระมัดระวังมากเป็นพิเศษ เพราะการให้อาหารทางสายยางอาจจะเกิดปัญหาได้ ในระหว่างการให้อาหาร