Categories
News

อะไรคือการจัดฟัน Invisalign?

อะไรคือการจัดฟัน Invisalign? การจัดฟันใส Invisalign คือประเภทหนึ่งของการจัดฟันโดยใช้ชุดเครื่องมือใสเพื่อปรับให้ฟันเรียงตัวเข้าที่ชิ้นเครื่องมือของInvisalignจะถูกเปลี่ยนทุกๆ2-3 สัปดาห์แล้วแต่กรณีและคำแนะนำของทันตแพทย์ เครื่องมือแต่ละชิ้นถูกสร้างเป็นเฉพาะแบบเพื่อการปรับเรียงฟัน ซึ่งชิ้นเครื่องมือใสแต่ละชิ้นจะถูกคำนวณผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์และออกแบบให้ฟันเคลื่อนตามที่ออกแบบไว้ เครื่องมือจัดฟันแบบใส(Aligner) จะถูกผลิตขึ้นจากต่างประเทศสำหรับการรักษาของคนไข้แต่ละท่านและจะมีความเฉพาะตัว ด้วยชุดเครื่องมือที่ต้องใส่ตามลำดับกล่าวคือ ไม่สามารถใส่เครื่องมือสลับชิ้นได้ และชิ้นเครื่องมือนี้ถูกออกแบบให้พอดีกับฟันคนไข้แต่ละท่านโดยเฉพาะ ซึ่งทันตแพทย์จะต้องวางแผนการรักษาสำหรับชิ้นงานให้แก่คนไข้แต่ละราย