Categories
News

อะไรคือทักษะที่เรามี แต่ AI ไม่มี

อะไรคือทักษะที่เรามี แต่ AI ไม่มี ในโลกยุคปัจจุบันที่ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หรือ AI อยู่รอบตัวเราและเข้าถึงได้ง่ายมากกว่าที่เคย ตั้งแต่รถยนต์ไร้คนขับ โดรนขับเคลื่อนอัตโนมัติ แชทบอท หรือผู้ช่วยในมือถืออย่าง Siri และ Google Assistant ต่างเข้ามามีบทบาทในชีวิต

ประจำวันของเรามากขึ้น และเริ่มทำอะไรหลายอย่างแทนมนุษย์ได้ จนมนุษย์อย่างเราสะดวกสบายขึ้นมาก แต่ถึงแม้ AI จะทำอะไรได้หลายอย่างก็จริง แต่รู้หรือไม่ว่าทักษะบางอย่างก็มีเพียงมนุษย์เราเท่านั้นที่ทำได้! ส่วนทักษะที่ว่านั้นจะมีอะไรบ้าง มาดูไปพร้อมกันเลย…

1. ทักษะด้านการเข้าใจอารมณ์ความรู้สึก

การเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ลึก ๆ ภายในจิตใจเป็นทักษะที่ AI ยังคงทำไม่ได้ เพราะจิตใจของคนเรามีความสลับซับซ้อน ซึ่งประมวลผลออกมาเป็นข้อมูลทางสถิติได้ยาก อีกทั้งยังต้องการความเห็นอกเห็นใจ และการปลอบประโลมจิตใจที่มีความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้องมากกว่าคำพูดที่ประมวลผลมาแล้วของ AI ดังนั้นทักษะนี้จึงยังเป็นทักษะเฉพาะตัวที่ AI ยังเลียนแบบมนุษย์อย่างเราไม่ได้

2. ทักษะการระดมสมองร่วมกันเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่

แม้ปัจจุบัน AI จะได้รับการพัฒนาให้สามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์แบบมนุษย์ได้แล้ว ไม่ว่าจะเป็นการแต่งนิยาย แต่งเพลง หรือวาดรูปได้ แต่การใช้ความคิดสร้างสรรค์จากการระดมสมองร่วมกันของมนุษย์เพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่เป็นสิ่งที่ AI ยังไม่สามารถเลียนแบบได้

เนื่องจาก AI จะใช้ทักษะการประมวลผลจากข้อมูลที่มีอยู่ในคลังเท่านั้น ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาจึงเป็นสิ่งที่พัฒนาขึ้นมาจากข้อมูลเหล่านั้น ทำให้ AI ไม่สามารถคาดเดาผลลัพธ์ที่ยังไม่ถูกป้อนข้อมูลเข้าไปได้

ดังนั้น ทักษะการระดมสมองร่วมกันเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่จากการนำประสบการณ์อันหลากหลายของแต่ละคนมาต่อยอด จึงเป็นความสามารถที่ AI ยังทำไม่ได้ และมีเพียงสิ่งมีชีวิตอย่างมนุษย์เท่านั้นที่นำข้อผิดพลาดมาแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้เป็นผลลัพธ์ใหม่ที่น่าพอใจได้

3. ทักษะการใช้วาทศิลป์โน้มน้าว

สิ่งที่ AI ยังทำไม่ได้และยากที่จะเลียนแบบมนุษย์อีกอย่างหนึ่งคือ ทักษะทางวาทศิลป์ เนื่องจากภาษา การใช้ศัพท์ และถ้อยคำต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ตลอดเวลา การเรียงร้อยถ้อยคำให้ออกมาเป็นประโยครื่นหูน่าฟังจนโน้มน้าวใจคนได้ จำเป็นต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์และความเข้าใจเชิงสัญลักษณ์ในภาษาที่พูดออกไปนั้นเป็นอย่างสูง

ดังนั้น หาก AI จะใช้วาทศิลป์ให้ได้ดีในระดับเดียวกับมนุษย์ จะต้องมีระบบความคิดที่สามารถปรับเปลี่ยน เชื่อมโยง และคิดสิ่งใหม่ ๆ ออกมาจากสิ่งรอบตัวที่ไม่เคยมีอยู่ได้ ซึ่ง AI ที่มีระบบการวิเคราะห์อิงจากฐานข้อมูลที่มีอยู่จริงจึงทำส่วนนี้ไม่ได้

เพราะการคิดคำพูดเชิงอุปมาอุปไมยหรือเชิงสัญลักษณ์เพื่อเปรียบเทียบ สื่อความหมายแฝงเป็นนัย เป็นสิ่งที่ไม่ใช่แค่นำข้อเท็จจริงมาประมวลผลแล้วจะออกมาได้ แต่เป็นสิ่งที่เกิดจากการสั่งสมมาจากประสบการณ์ชีวิต รวมถึงสัญชาตญาณในส่วนลึกของมนุษย์

ด้วยเหตุนี้ AI จึงใช้วาทศิลป์เช่นเดียวกับมนุษย์ได้ยาก เนื่องจาก AI เป็นระบบสมองกลคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีสัญชาตญาณและประสบการณ์ชีวิตแบบมนุษย์หากไม่ได้ถูกตั้งค่าไว้

ถึงแม้ AI จะมีทักษะเหนือมนุษย์หลายอย่าง แต่ก็ยังเลียนแบบทักษะบางประการของมนุษย์ที่มีความเฉพาะตัวสูงไม่ได้ เราจึงไม่ควรตกใจไปว่าในอนาคต AI จะทำได้ทุกอย่างจนมาแทนที่มนุษย์อย่างเรา หากเรารู้จักปรับตัวและฝึกฝนทักษะในแบบที่ AI ทำไม่ได้ เราก็จะยังคงถือครองความได้เปรียบในแบบที่มีแต่มนุษย์เท่านั้นที่ทำได้!