Categories
News

ขั้นตอน การให้ อาหารสายยาง ทางจมูก !

ขั้นตอน การให้ อาหารสายยาง ทางจมูก ! การให้อาหารทางสายยาง สามารถให้ได้หลายทางขึ้นอยู่กับร่างกายของผู้ป่วย ซึ่งแพทย์จะเป็นผู้วินิจฉัยในกระบวนการให้อาหารว่าสามารถให้อาหารได้ทางไหน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยมากที่สุด

โดยอาหารปั่นผสมที่ได้ให้กับผู้ป่วย ก็ถอืว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่แพทย์จะต้องทำการพิจารณาดูว่า ผู้ป่วยสามารถรับประทานอาหารชนิดใดได้บ้าง หรือมีอาหารแพ้อาหารชนิดใดบ้าง เพื่อสั่งไปยังนักโภชนาการเพื่อออกแบบสูตรอาหารปั่นผสมให้เข้ากับผู้ป่วยที่จะรับอาหาร เพื่อใหเพียงพอและมีสารอาหารครบถ้วนแก่ร่างกายผู้ป่วย สำหรับการให้อาหารทางสายยางสามารถให้ได้หลายทาง ไม่ว่าจะเป็นการให้อาหารทางจมูก หรือบริเวณหน้าท้อง เพื่อส่งตรงไปยังกระเพาะอาหารโดยตรงนั่นเอง

การให้อาหารทางจมูก เป็นการให้อาหารทางสายยางรูปแบบหนึ่ง ซึ่งจะใส่สายยางผ่านทางจมูกและหลอดอาหารเข้าไปสู้พระเพาะอาหารโดยผู้ดูแล ซึ่งจะต้องระมัดระวังเป็นอย่างมาก ต้องเปลี่ยนพลาสเตอร์ที่จมูกทุกวันเพื่อเป็นการสังเกตรอบกดทับระหว่างสายยางและจมูก หากสังเกตว่ามีความผิดปกติควรปรึกษาแพทย์เพื่อแก้ไขอย่างเร่งด่วน สำหรับอุปกรณ์ในการให้อาหารทางจมูก มี Syringe 50 cc สำหรับให้อาหาร อาหารปั่นผสม ชามรูปไต เหยือกน้ำสะอาด ยาและแก้วยา นี่ก็เป็นอุปกรณ์ฝนการให้อาหารทางสายยาง เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วน

สำหรับขั้นตอนให้อาหารทางจมูก ผู้ดูแลจะต้องเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม แจ้งผู้ป่วยสห้ทราบก่อนจะให้อาหาร และทำการจัดท่าให้ผู้ป่วยอยู่ในท่าศีรษะสูง หรือท่านั่งก่อนให้อาหารเพื่อให้สะดวกยิ่งขึ้น และควรดูดเสมหะก่อนในกรณีที่ผู้ป่วยมีเสมหะจำนวนมาก ผู้ดูแลจะต้องล้างมือให้สะอาดก่อนทุกครั้ง ตรวจดูปริมาณให้ตรงตามแผนการดูแล และที่สำคัญจ้องตรวจสอบว่าสายยางอยผุ่ในกระเพาะอาหารหรือไม่ หลังจากที่ให้อาหารเสร็จแล้ว ควรตรวจสอบการย่อยอาหารของผู้ป่วยด้วยว่าทำงานได้ดีหรือไม่ เพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน